نویسنده = زیدعلی، احسان اله
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه ویژگی‌های جمعیتی و پراکنش بروموس پرزدار (Bromus tectorum L.) به همراه سایر علف‌های هرز گندمیان در مزارع گندم خرم‌آباد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-86

احسان اله زیدعلی؛ رضا قربانی؛ مهدی پارسا؛ قربانعلی اسدی


2. بررسی امکان کنترل بیولوژیکی خردل وحشی قارچ‌های بیماریزا

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 93-102

سید حسین وفایی؛ احسان اله زیدعلی؛ فرید گل زردی


3. کنترل بیولوژیکی گیاه عروسک پشت پرده (Physalis divericata L.) به وسیله عوامل بیماریزای گیاهی در استان لرستان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 43-59

مصطفی درویش نیا؛ احسان اله زیدعلی؛ نادر آزادبخت؛ فاطمه درویش نیا؛ فرید گل زردی