نویسنده = قرخلو، جاوید
تعداد مقالات: 10
1. مروری بر تأثیر بیوچار در جذب و آبشوئی علف کش‌ها

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-20

امید الستی؛ جاوید قرخلو


2. بررسی تنوع زیستی علف‌های هرز مزارع گندم شهرستان گرگان (حوزه قره‌سو) با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 61-70

لیلا سالخورده؛ بهنام کامکار؛ جاوید قرخلو؛ زهرا عربی


3. ارزیابی تولید خربزه وحشی (Cucumi melo L.) و تهیه نقشه پراکنش آن در مزارع سویای استان گلستان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 39-50

سیما سهرابی؛ علی قنبری؛ محمدحسن راشد محصل؛ جاوید قرخلو؛ ناصر باقرانی


4. ارزیابی تأثیر فاصله ردیف و کاربرد علف کش بر کنترل علف های هرز در کشت مستقیم برنج

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 137-152

ابوالفضل درخشان؛ جاوید قرخلو؛ ناصر باقرانی


6. ارزیابی شایستگی بیوتیپ‌های علف‌هرز خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) مقاوم به علف‌کش تری‌بنورون متیل در شرایط آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 35-48

معصومه عبداللهی‌پور؛ جاوید قرخلو؛ ناصر باقرانی


7. مروری بر گیاهان زراعی تراریخته مقاوم به علف‏کش: مزایا و معایب

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 111-139

جاوید قرخلو؛ ابوالفضل درخشانی؛ ریباس ویدال؛ مهدی راستگو


8. تاثیر رقابت پنبه بر رشد، سطح برگ و توزیع عمودی برگ در کانوپی علف هرز گاوپنبه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-17

اسماعیل قربانپور؛ جاوید قرخلو؛ فرشید قادری


9. مطالعه نیمه‌عمر علف‌کش سولفوسولفورون در نظام‌های بدون خاک‌ورزی و خاک‌ورزی مرسوم با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 41-53

مرضیه یوسفی؛ بهنام کامکار؛ جاوید قرخلو؛ روح اله فائز؛ محمدحسن هادی زاده


10. بررسی مقاومت عرضی علف هرز مقاوم فالاریس نسبت به علف کش‌های بازدارنده ACCase

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 15-25

جاوید قرخلو؛ ابوالفضل درخشان