نویسنده = مین باشی معینی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. پراکنش علف‌های هرز مزارع گندم آبی استان همدان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 171-184

آژنگ جاهدی؛ مهدی مین باشی معینی


2. بررسی شاخص‌های جمعیتی و تهیه نقشه پراکنش علف‌های هرز مزارع گندم دیم استان زنجان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 73-91

سیدحسین ناظرکاخکی؛ مهدی مین باشی معینی؛ محمد رحیم معینی؛ مسعود کامل