نویسنده = نصیری محلاتی، مهدی
تعداد مقالات: 5
1. بهینه سازی کارایی علف کش نیکوسولفورون با افزودن ترکیبات نیتروژنه تحت تأثیر تغییرات کیفیت آب در تانک سمپاشی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-70

کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ اسکندر زند


2. بررسی تأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارآیی علف‌کش گلایفوسیت و رفع اثرات نامطلوب آن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 105-120

کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ محمدحسن راشدمحصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ اسکندر زند؛ پیر کودسک


3. پویائی مکانی علف های هرز یک مزرعه با سابقه تناوبی کلزا- آیش - گندم

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 121-136

علیرضا باقری؛ محمدحسن راشد محصل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی؛ یاسر نیک پرست


4. اثر تناوب‌های زراعی مختلف بر جمعیت علف‌های هرز مزارع سیب‌زمینی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-19

مصطفی سراجچی؛ رضا قربانی؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ کوروش شجاعی نوفرست


5. اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر عملکرد گیاهان زراعی و جمعیت علفهای هرز

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 37-51

لیدا رستمی؛ فرزاد مندنی؛ سرور خرم دل؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی