نویسنده = توکل افشاری، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی سه گونه تاج‌خروس (.Amaranthus sp)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-33

الهه پیروزمند؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ رضا توکل افشاری